Generalforsamling 2020 

Medlemsdemokratiet i Økologisk Landsforening er helt centralt for hele foreningens virke. Derfor samler vi vores medlemmer på den årlige generalforsamling. I år afholder Økologisk Landsforening generalforsamling fredag den 6. marts i Stakladen hos Studenterhusfonden Århus. 

Lørdag d. 7. marts afvikles årsmøder for fagudvalg, temamøder og fælles møder. Foreningens ni fagudvalg afholder deres årsmøder med afrapportering af årets bedrifter, drøftelser af fremtiden og valg.  

Tilmelding til arrangementet senest 27. februar 2020. 

Tilmeld dig her 

Praktiske oplysninger

Her finder du programmet for generalforsamlingen, anvisning af mulige overnatningssteder og bespisning.

Program

Sted, overnatning og bespisning

Værd at vide

Her finder du information om vores generalforsamling. Hvem kan deltage? Hvem har stemmeret? Og meget mere.

Værd at vide

Årsbrev og budget

Vil du læse vores årsbrev for 2019 eller have indsigt i vores budget?  

Se mere