Program

Fredag den 6. marts 2020 

08.00 – 08.15 Registrering af deltagere på årsmøde for Virksomhedsudvalget
08.15 – 09.45 Årsmøde Virksomhedsudvalget 

Økologisk Landsforenings generalforsamling 2020: 

09.30 – 10.00 Registrering og velkomstkaffe (ikke morgenmad) 
10.00 – 10.30 Velkommen – Vi går i gang!  
10.30 – 12.30 Velkomst ved formand Per Kølster

1. Valg af dirigenter, referenter og stemmetæller
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning


12.30 – 13.30 Frokost
13.30 – 16.45

3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens årsregnskab
4. Behandling af indkomne forslag (frist 24. januar 2020)
5. Godkendelse af budget for indeværende regnskabsår
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af formand
8. Valg af 2 interne revisorer og 1 intern revisorsuppleant
9. Eventuelt


17.00 – 18.30 INGEN DRØM uden Ø og mere ØL
18.30 – 23.00 Fællesspisning. Efterfølgende musik, dans og hygge 

Lørdag den 7. marts 2020

08.00 – 08.30 Registrering og velkomstkaffe (ikke morgenmad)
08.30 – 09.30 Ingen drøm uden Øngdommen - mindre snak - mere handling og de unge ind i foreningen
09.30 – 10.00 Kaffepause
10.00 – 11.30

Årsmøder:

- Mælkeudvalget
- Planteavlsudvalget
- Kødudvalget
- Ulandsudvalget
- Gårdbutikker og Lokalt salg

Temamøder:  

- Unge møde – Kan drømmene mødes?
- Køkkenmøde – Fra Landjord Til Køkkenbord

11.30 – 12.30 Frokost
12.30 – 14.00  

Årsmøder:

- Frugt, bær og grønt udvalget
- Svineudvalget
- Æg- og Fjerkræudvalget

Temamøder:

- Forbrugermøde: I have a dream – Borgerbevægelse
- Det gode samarbejde en mulig løsning på udfordringer i forhold til konv. halm og gylle
- Carbon Farming i dansk og internationalt perspektiv


14.15 – 15.00 Fælles afslutning
15.00 – 15.30 Kaffe og opbrud