Carbon farming i dansk og internationalt perspektiv

Ulandsudvalget inviterer til Temamøde

Den 7. marts 2020 kl. 12.30 – 14.00.

Det er et krav, at landbruget bidrager til at opnå CO2 reduktionsmålene, men landbruget har mulighed for at påtage sig og bidrage med en meget mere ambitiøs målsætning end blot at reducere belastningen.

Landbruget har potentialet til ikke blot at blive CO2 neutralt, men rent faktisk at blive CO2 negativt ved at binde mere CO2 end det udleder.

En undersøgelse fra det franske landbrugsministerium har vist, at hvis vi på globalt plan forøgede indholdet af organisk stof i jorden med blot 0.4%, ville det kunne binde lige så meget som den årlige udledning af CO2.

Over hele verden arbejdes der med at finde praktiske løsninger på dette. Metoder som agroecology, agroforestry, conservation agriculture og landscape management, der med udgangspunkt i de lokale forhold og i et holistisk perspektiv arbejder med at identificere potentialer og muligheder for at binde kulstof i henholdsvis vegetation, afgrøder og jord.

I et bredere perspektiv vil vores mulighed for at brødføde og sikre fødevaresikkerhed for en fortsat voksende befolkning i en verden præget af klimaforandringer afhænge af, om vi kan regenerere og bevare en levende jord, da en bæredygtig landbrugsproduktion er direkte afhængig heraf. Niveauet af organisk indhold i jorden er den afgørende faktor for dette og en forøgelse af kulstofbindingen i jorden vil derfor ud over at medvirke til at reducere CO2 belastningen af atmosfæren ligeledes medvirke til at skabe større fødevaresikkerhed og resiliens overfor klimaændringer.

Oplægsholder: Henrik Hauggaard-Nielsen, cand.agro. og professor ved Institut for Mennesker og Teknologi på RUC vil holde oplæg over dette tema.

Orstyrer: Næstformand Jesper Saxgren, Ulandsudvalget