Mælke-, Kød, og Planteavlsudvalget inviterer til

Det gode samarbejde – en mulig løsning på udfordringer i forhold til konv. halm og gylle

 

Nye beslutninger i forhold til brug af konventionel gødning og halm kalder på mere samarbejde mellem produktionsgrene, hvis kvægfolkene skal kunne skaffe halm nok og planteavleren gødningsstoffer. Der har været talt om det længe, men nu skal vi videre. Hvordan kan det gøres, og hvad er økonomien?

Jo mere økologien skal stå på egne ben uden konventionelle input – jo mere skal vi samarbejde for at lykkes. Gennem praktiske eksempler, ser vi på, hvordan to af dine kollegaer har håndteret samarbejder og dermed er på vej med at indfase de nye regler. Hvordan gjorde de, hvad virker godt og hvad skal der arbejdes videre med.

Der gives også et konkret bud på, hvad økonomien er i forbindelse med indkøb af økologisk halm og husdyrgødning. Hvad skal prisen sættes til, og hvor langt kan det svare sig at transportere det? Hvad skal man derudover tage højde for?

Temamødet sluttes med en kort ide/inspirationsrunde fra jer, så vi i fællesskab kan komme videre med vores fælles udfordring med at sikre nok økologisk halm og gødskning i fremtiden.

 

Indlægsholdere:

Behov for samarbejde om halm og foder set fra opdrætters side– oplæg ved opdrætter Villy Bredvig, kvieopdrætter ved Nørres Snede.

Historien om et samarbejde – medlem af PlanteavlsudvalgetRikke Friederichsen sætter ord på det gode samarbejde og vigtigheden af, at det er til gavn for begge parter, samt kommer med erfaringer fra sin tid som mælkeproducent på Dyrvig.

Praktiske erfaringer med samarbejde om udveksling af halm og gødskning– oplæg ved næstformand Preben Lauridsen, mælkeproducent ved Ovtrup

Økonomiske betragtningerpå, hvad økologisk halm og gødning må koste, og hvad transportomkostningerne er. Ved økonomikonsulent Anders Rousing fra Rousing Consulting.

Ideer og inspirationsrunde Hvordan løser du/I det nu, og hvordan man kunne gøre det fremover – styret af ordstyrer økologikonsulent Jesper Fog-Petersen, Økologisk Landsforening.