Alle kan være med på dagene den 6.-7. marts

Alle, der tilmelder sig arrangementet den 6.-7. marts 2020, er velkomne. Dog er deltagelse for ikke-medlemmer for egen regning, således at ikke-medlemmer opkræves kostpris for forplejning. Det vil ikke være muligt at fravælge forplejning i forbindelse med deltagelse. Alle medlemmer af foreningen deltager gratis i dagsarrangementerne. Hvert medlemskab giver en gratis deltagelse i middagen fredag aften, dog er drikkevarer for egen regning. For ikke medlemmer koster middagen 300 kr. + drikkevarer, dog 150 kr. + drikkevarer for studerende, som kan fremvise gyldigt studiekort.

Stemmeret 

For at kunne stemme til generalforsamlingen skal man være medlem af Økologisk Landsforening efter reglerne i vedtægternes §4. Alle medlemstyper har stemmeret. Øko-ven regnes i denne sammenhæng ikke som et medlemskab. Kontingentet skal være betalt. Deltagere, der ikke har betalt rettidigt, kan blive afkrævet kvittering/dokumentation for betalingen for at få udleveret stemmekort.

Der kan ikke stemmes med fuldmagt, og man kan kun repræsentere ét medlemskab.

 

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af 13 medlemmer. De 12 vælges direkte på generalforsamlingen – således at der vælges 6 medlemmer hvert år for en 2-årig periode. Ydermere skal vælges 2 suppleanter for 1 år.

Den 13. bestyrelsespost er medarbejderrepræsentantens.

Alle personlige medlemmer eller erhvervsmedlemmer (Landmandsmedlemmer, Virksomhedsmedlemmer, Professionelle køkkener, Tilknyttet erhverv) er valgbare (jvf. definitionerne i vedtægternes §4). Ved personvalg benyttes prioriteringsmetoden.

Der skal være skriftlige forslag til kandidater. I foreningen praktiseres det således, at der opstilles en tavle, hvor kandidaterne skrives på frem indtil dagsordens punkt 6.

På valg 2020

Ole Sørensen (Landmandsmedlem)

Birte Brorson (Tilknyttet Erhverv)

Mads Helms (Landmandsmedlem)

Kim Qvist (Landmandsmedlem)

Helle Huus Bjerre (Personligt medlem)

Brian Nybo (Virksomhedsmedlem)

Supplerende materiale

I ugen op til generalforsamlingen sendes pr. mail materiale til de tilmeldte:

Budget 2020

Årsrapport 2019

Materialerne udleveres ikke ved ankomst til sekretariatet, så vi henviser til selv at printe eller at tilgå materialerne via pc, Ipad eller telefon.

Forslag til generalforsamlingen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet Christina Udby Hansen i hænde senest fredag den 24. januar 2020 på cuh@okologi.dk. Forslag til strategisk indsatsområde skal beskrives i særligt skema, som du kan downloade her. Forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Der er ikke indsendt forslag til generalforsamlingen.